Notification: you are in staging mode.

Veelgestelde vragen

  Planning

 • Wanneer start de bouw van het nieuwe ziekenhuis?

  Voor verschillende nieuwe gebouwen die deel uitmaken van Project U plannen we de eerste spadesteek al in 2023. Intussen zijn we wel al volop bezig met een aantal voorbereidende werken. Die zijn nodig om ruimte te maken voor de nieuwbouwwerven en om de werking van ons ziekenhuis ook tijdens de werken te kunnen blijven verzekeren.

 • Wanneer wordt het nieuwe ziekenhuis in gebruik genomen?

  Als alles goed gaat, zal het nieuwe gebouw in 2029 gebruiksklaar zijn. Dan viert het UZ Gent ook z’n 70ste verjaardag. De perfecte gelegenheid om deze nieuwe mijlpaal aan onze geschiedenis toe te voegen.

 • Wat na 2029?

  Zodra het nieuwe ziekenhuis in gebruik is genomen, starten we een grote verbouwingsgolf. Dan nemen we de gebouwen op het voorste deel van de campus (aan de De Pintelaan) onder handen om er – onder andere – alle poliklinieken en zorggerelateerde administratieve diensten onder te brengen. De voorbereiding van die renovatie start al tijdens de bouw van het nieuwe ziekenhuis. In deze fase plannen we ook de heraanleg van de buitenzones.

  Praktisch

 • Kan ik tijdens de bouwwerken nog terecht in het UZ Gent?

  Jazeker, we blijven dezelfde zorg bieden. Maar een bouwwerf midden in een draaiend ziekenhuis is niet vanzelfsprekend. In elke bouwfase bekijken we samen met het studiebureau hoe we de werking van ons ziekenhuis kunnen garanderen. Daarbij houden we rekening met de mobiliteit en beperking van de hinder voor alle functies in de omliggende gebouwen. Het kan dus wel zijn dat je tijdelijk op een andere plek op de campus geholpen wordt.

 • Waar kan ik parkeren tijdens de bouwwerken?

  Om ook tijdens de werken voldoende parkeermogelijkheid te bewaren op onze campus, pakken we het stap voor stap aan. Aan de De Pintelaan is een grote tijdelijke parking aangelegd, vooral bedoeld voor onze medewerkers. Voor hen komt er een gloednieuwe parkeertoren aan de rand van de campus. Die staat als een van de eerste werven op de planning. Van zodra deze klaar is, kunnen medewerkers daar terecht. De huidige parkeertoren voor patiënten en bezoekers breken we pas af als de ondergrondse parking voor de helft klaar is en in gebruik genomen kan worden. Tot dan kan je gewoon daar blijven parkeren of kan je indien nodig op de tijdelijke parking terecht.

 • Blijft de tram rijden tijdens de werken?

  Ja. We bestuderen dit wel nog verder in samenwerking met De Lijn.

  bouwwerken

 • Waarom een nieuw ziekenhuisgebouw?

  We onderzochten verschillende scenario’s. De renovatie van alle bestaande gebouwen bleek te traag, te omslachtig en te weinig ambitieus. Een compleet nieuw ziekenhuis op een andere site? Een geschikte locatie bleek moeilijk te vinden en het ziekenhuis wil de nauwe band met de UGent behouden. Een gedeeltelijke nieuwbouw op de bestaande campus bleek de beste optie. De huidige campus heeft veel kwaliteiten, zoals de goede ligging en de nabijheid van de UGent.

 • Wie zijn de architecten?

  De opdracht om Nobel I te ontwerpen is toegekend aan architectenbureau Wiegerinck & LOW. Tijdens hun 75-jarige bestaan realiseerden Wiegerinck & LOW recent nog het R-gebouw voor het Ziekenhuis Oost-Limburg in Gent en ontwierpen ze het AZ Jan Portaels dat wellicht in 2027 zijn deuren zal openen in Vilvoorde.

  Dat laatste deden ze trouwens in samenwerking met VK Architects & Engineers. Dit is het ontwerp- en studiebureau dat zich over het masterplan en de andere nieuwbouwplannen in het kader van Project U buigt. Zij kijken terug op meer dan 65 jaar expertise. Hun afdeling die gespecialiseerd is in de bouw van ziekenhuizen stond in voor projecten als AZ Delta Roeselare en AZ Sint-Maarten in Mechelen, maar het bureau bouwde ook de Gentse stadsbibliotheek De Krook en werkte mee aan de Orsi Academy in Melle en de Barcosite in Kortrijk.

  Beide bureaus hebben dus heel wat ervaring en knowhow, in het bijzonder in de onderzoeks- en gezondheidszorgsector.

  Buurt

 • Blijft het zorgbos toegankelijk voor buurtbewoners?

  In overeenstemming met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen (RUP Groen) van de Stad Gent zetten we in ons zorgbos eerst en vooral in op een sterke kwaliteitsverbetering en een grotere biodiversiteit. Mogelijke toekomstige bestemmingen bekijken we in het licht daarvan.

 • Kan ik het infomoment herbekijken?

  Op 24 juni 2021 stelden we onze toekomstplannen voor aan bewoners, organisaties en bedrijven in de wijk.
  De (online) presentatie en het antwoord op de vragen die werden gesteld, vind je op deze pagina.