Notification: you are in staging mode.

10.02.2023

Een gezonde, helende zorgcampus

Met Project U bouwen we het ziekenhuis van de toekomst. Dat hoort thuis op een gezonde zorgcampus. Project U gaat dus heel wat verder dan doordachte bouwplannen. Om tot een rustgevend, inspirerend en helend groen zorg- en onderwijslandschap te komen, zetten we ook volop in op groen.

Ons bomenplan

De voorbije twee jaar zijn er al ruim 300 nieuwe bomen geplant: 172 in 2021 en 174 in 2022. En we gaan door! Tegen 2026 zouden er op onze campus meer dan 500 nieuwe bomen moeten staan.

Dat bomen planten gebeurt natuurlijk niet lukraak. In nauw overleg met de Groendienst van de Stad Gent en andere overheidsinstanties voor natuurbeheer ontwikkelden we een goed onderbouwde groenvisie. Ons bomenplan zit daar sterk in geworteld. Zo lieten we voor de bestaande bomen onder meer een verplantbaarheidsonderzoek uitvoeren door een erkende European Tree Technician.

Wat opvalt: het UZ Gent heeft eerst grondig nagedacht. Het resultaat is een heldere visie met toekomstgerichte beleidskeuzes.

Jan Verheyden - Expert bomenbeleid, Groendienst Stad Gent

We maken slimme keuzes

Een aantal van de bestaande bomen zal onvermijdelijk plaats moeten maken voor werven, maar elk van die bomen krijgt maar liefst drie vervangers. Slim gekozen vervangers. Want waar ons huidige plantenbestand heel wat uitheemse of onderhoudsintensieve soorten omvat, kiezen we onze toekomstige bomen heel bewust op basis van deze criteria:

 • Gezondheidsbomen
  Boomsoorten die bijdragen tot de beperking van CO2 en fijnstof en waarvan de mooie, weelderige vertakking voor verkoeling zorgt, maar toch veel licht doorlaat. We letten ook op hun allergene waarde.
 • Klimaatbomen
  Boomsoorten die bijdragen tot de biodiversiteit en het ecosysteem en die tegelijk aangepast zijn aan het veranderende klimaat, omdat ze bijvoorbeeld drogere zomers goed doorstaan.
 • Toekomstbomen
  Boomsoorten die op zijn minst 35 jaar zullen meegaan, de kans krijgen om tot volle groei te komen en die weinig of geen snoeiwerk vragen.

We kiezen onder meer voor hoge bomen, zodat gehospitaliseerde patiƫnten die op de hogere verdiepingen liggen net zo goed van uitzicht op groen kunnen genieten.

Zorgvuldig omgaan met de blijvers

Voor bomen die blijven staan waar ze staan, berekenen we tot hoever hun wortels reiken. We dringen er bij aannemers op aan om zwaar verkeer in die zone te vermijden zodat de aarde rond hun wortels niet te hard wordt aangedrukt. Bestaande bomen die in een toekomstige werfzone staan en die zich tot verplanting lenen, verhuizen we naar een andere plek op de campus.

Dat alles staat nog los van ons Zorgbos. In het zuiden van onze campus vormt dit een 6,12 hectaren grote groene buffer aan de E17. Ook daar gaan we volop voor verdere ontwikkeling en verbetering. Tegen 2026 maken we er een heus Klimaatbos van, met opnieuw een rijke variatie aan waardevolle inheemse bomen en planten.

Nog meer vergroening

Onze bomen zijn trouwens maar een deel van de verdere vergroening van onze campus. Over de lagere beplanting is net zo goed nagedacht. Vanaf 2023 zetten we bestaand en nieuw grasland om naar bloemrijk grasland. We stappen af van alle plantensoorten die veelvuldig maai- of scheerbeurten nodig hebben ten voordele van een bonte mengeling van natuurlijke plantensoorten. We willen uitkomen op in totaal 10 hectaren van dit bloemrijke grasland.

Rustgevend, inspirerend, helend

We zien de vergroening groots en we zien ze op vrij korte termijn: in 2030 moet meer dan 75% van onze groenzone gerealiseerd zijn. Zo toveren we onze campus gaandeweg om tot een rustgevend, inspirerend en helend groen zorg- en onderwijslandschap met aanpalend zorgbos. Een omgeving waar ook vogels en insecten zich volledig thuis voelen en die voor de stad als groene long dienstdoet.

 

Video: UZ Gent-medewerker omgevingsbeleid en -aanleg Pepijn Verheyen geeft toelichting bij onze groenvisie en ons bomenplan.

Lees verder onder de video.

Het UZ Gent bouwt met het nieuwe ontwerp van de buitenruimte mee aan een klimaatrobuust Gent. Hartelijk bedankt!

Jan Verheyden - Expert bomenbeleid, Groendienst Stad Gent

Dit denkt de Stad Gent over ons bomenplan

Ook Jan Verheyden, Expert bomenbeleid van de Gentse Groendienst ziet de meerwaarde van ons bomenplan:

‘Bomen spelen een belangrijke rol in een stad. Ze leveren schaduw en verkoeling door verdamping. Ze vangen fijn stof en houden neerslagwater vast. Bomen brengen natuur in de stad en geven voedsel, nest- en leefruimte aan tal van dieren. Ze hebben vaak een historische betekenis en een grote impact op het stadslandschap.’

‘De Stad Gent werkt daarom actief aan de uitbreiding en de kwaliteit van ons bomenbestand. Die klus hoeven we gelukkig niet alleen te klaren. Ook tal van andere actoren dragen hun steentje bij. Zo ook het UZ Gent. Dat blijkt uit de plannen voor een nieuwe, groenere inrichting van de buitenruimte van het ziekenhuis.’

‘Wat opvalt: het UZ Gent heeft eerst grondig nagedacht. Het resultaat is een heldere visie met toekomstgerichte beleidskeuzes.’

 

‘In de zones met meer verharding opteert het UZ Gent bijvoorbeeld voor droogtetolerante soorten die gedijen in een stenige omgeving. Zo planten ze onder andere valse christusdoorn en valse acacia aan. Beide soorten zijn uitheems, maar wel klimaatbestendig. Het aandeel inheemse soorten die geschikt zijn voor dergelijke standplaats is helaas beperkt.’

‘Al verliezen ze de biodiversiteit hier zeker niet uit het oog. Zo bestaat het zorgbos in het zuiden van de site wel uit inheemse soorten. Verharde oppervlaktes en gazon vormen ze om naar extensief grasland via verschraling en sinusbeheer. Zo neemt het aantal plantensoorten op termijn toe, wat gunstig is voor insecten, vogels en bodemleven.’

‘De site van het UZ Gent evolueert van een hitte-eiland bij uitstek naar een groene, klimaatbestendige omgeving. Een welkome uitbreiding van het groene netwerk van onze stad. Het UZ Gent grenst langs de De Pintelaan namelijk aan een van onze acht groenklimaatassen: een natuur- en waterrijk netwerk dat de binnenstad verbindt voor fietsers, wandelaars en fauna en flora met de open ruimte en de vijf groenpolen aan de rand van Gent. Het leefgebied van veel planten en dieren vergroot erdoor, we houden de natuurlijke migratieroutes van veel diersoorten in stand en daarmee hun populaties gezond. De groenklimaatassen zorgen ook voor de aanvoer van koele lucht tot diep in het centrum van Gent en houden regenwater vast.’

‘Het UZ Gent bouwt met het nieuwe ontwerp van de buitenruimte mee aan een klimaatrobuust Gent. Hartelijk bedankt!’

Veelgestelde vragen

 • Blijft het zorgbos toegankelijk voor buurtbewoners?

  In overeenstemming met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen (RUP Groen) van de Stad Gent zetten we in ons zorgbos eerst en vooral in op een sterke kwaliteitsverbetering en een grotere biodiversiteit. Mogelijke toekomstige bestemmingen bekijken we in het licht daarvan.